Main 90 og ADU 45

Main 90

Main90 og ADU45 kan bygges som selvstendige enheter eller som en slags kjedet enebolig med carporter / garasjer i midten som på den ene tegningen.

Planen her at man kan bo i hovedenheten og leie ut den ekstra enheten. Når ett av barna etter hvert ønsker å bo litt mer alene, så flytter barnet i den mindre enheten. Etter hvert som barna flytter ut, så kan enheten enten leies ut igjen der den står, eller den kan flyttes til en annen tomt som en boenhet for seg selv, evt. til fjellet som en hytte.

Tekniske spesifikasjoner