Nordic mikrohus

Mikrohus

Kompakte boliger – en måte å trygge boliger til flere i en tid med økonomisk turbulens

Florø 84

Løsningen på hvordan man kan hjelpe folk med et max. budsjett i Norge inn i boligmarkedet – heleid eller ved delvis å eie og delvis leie-til-eie.

Samfunnet er i full fart på vei inn i en økonomisk turbulens; økte strømpriser, økte drivstoffpriser, økte matpriser, økte renter, høye boligpriser og sist, men ikke minst økte skatter. Dette kombinert med en restriktiv utlånspolitikk og den pågående inflasjonen, er ensbetydende med økte konkurser, tvangssalg av boliger og en forverring for de som skal inn på boligmarkedet eller ikke lenger er i stand til å betjene sine forpliktelser, og dermed må se seg om etter et annet alternativ.

Et annet alternativ = kompakte boliger eller såkalte mikrohus (Tiny Living)

Solo 30m2 med anneks og badstue
Solo 30

Et alternativ er å tilby markedet en mindre type boliger som fremdeles holder en høy standard, i mange tilfeller en mye bedre standard enn den store massen med hus fra 60-, 70-, 80- og 90-tallet som er i dårlig forfatning og trenger å oppgraderes for å redusere utgiftene til fyring og oppvarming. Nyere boliger med god standard har ofte en veldig høy pris, og er dermed forbeholdt en mindre og mindre andel av befolkningen å ha muligheten til å kjøpe. Dette vil akselerere fremover, der flere og flere vil måtte kjøpe seg inn i mindre enheter for i det hele tatt å få endene til å møtes.

Tilby markedet en leie-til eie avtale ved særskilte vilkår

Vi ønsker å tilby mulighet for å delvis eie – kjøperne tilbys lån fra bank opp til 80% evt. husbanken opptil 85% og søker om en leie-til-eie avtale for restlånet frem til det er nedbetalt og man eier så boligen 100%.

Oppsummering

  • Samarbeide med produsenter av prefabrikkerte trehus (elementer/moduler)
  • Sikre rimelige boliger med god kvalitet i et marked som er i rask endring i Norge
  • Tilby kompakte boliger som varierer fra 24 m2 til 90 m2 med 1-4 soverom
  • Kjøperne kan enten kjøpe sin egen tomt til enheten eller kjøpe en full pakke
  • Boligene kan kobles til det offentlige nettet eller bygges off-the-grid
  • Hvis kjøpere mangler egenandel (15-20%), kan de søke om en leie-til-eie-avtale
  • Når man har nedbetalt leieavtalen er man blitt 100% eier av boligen
Kolonihage hytter med parsell hager
Kolonihager med grønnsakshager / veksthus